Societatea garanteaza experienta si calificarea necesara pentru a presta serviciile mentionate in programul de management.

Societatea asigura diriginti de santier pe specialitati (constructii, instalatii).
  • Studiu de fezabilitate
  • Asistenta acordata in faza de proiectare
  • Asistenta acordata in faza de ofertare / contractare
  • Asistenta acordata in faza de urmarire a executiei / decontare
Cerere de oferta Trimitere mesaj